Audyty i przeglądy sieci

Niezawodność infrastruktury sieciowej zapewnia ciągłość pracy sieci a to z kolei pozwala na daleko idące oszczędności. Wraz z postępem technologicznym sieci ulegają szybkiej transformacji.

Szczególnie możemy to zauważyć w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie standardy zmieniają się najszybciej. Dlatego warto rozważyć okresowe przeglądy sieci, by odpowiednio wcześnie zidentyfikować zagrożenia oraz wyeliminować ich źródła.

Najważniejszymi parametrami określającymi jakość sieci bezprzewodowej są:20141015_085408_4

  • Niezawodność: definiowana jako odporność sieci bezprzewodowej na awarie. W tym przypadku bardzo ważnym czynnikiem jest poziom redundancji zasięgów punktów dostępowych oraz kluczowych elementów sieci (kontrolery, serwery RADIUS). Czym wyższy poziom redundancji, tym większa gwarancja ciągłości pracy sieci
  • bezpieczeństwo: rozumiane jako odporność sieci bezprzewodowej na próby włamania. Bezpieczeństwo sieci jest niezmiernie ważnym elementem, który może mieć wpływ nie tylko na działanie systemów w przedsiębiorstwie, ale również poufne dane firmy. Luki w systemie bezpieczeństwa mogą zostać wykorzystane do zakłócenia pracy sieci (np. wprowadzenia wirusa) a nawet do jej całkowitego zablokowania
  • Optymalna konfiguracja – parametry działania poszczególnych elementów sieci powinny gwarantować wysoką wydajność sieci (przepustowość), ciągłość transmisji (np. w procesie roamingu), bezkolizyjną pracę urządzeń, zasady dostępu poszczególnych grup pracowników do konkretnych danych.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest:

  • Opis stanu elementów sieci,
  • Analiza konfiguracji elementów sieci,
  • Analiza widma częstotliwości pod kątem występowania zakłóceń/szumów przemysłowych w sieci wi-fi,
  • Wnioski z analizy oraz określenie stopnia ewentualnych zagrożeń,
  • Propozycje modernizacji oraz zmian konfiguracyjnych .