Projektowanie, instalacja, utrzymanie sieci

Przed przystąpieniem do wdrożenia sieci LAN/WLAN konieczne jest jej staranne zaprojektowanie. Proces wdrożenia rozpoczynamy od spotkania z Użytkownikiem oraz określenia założeń dla projektowanej sieci.

image_preview (1)Przeprowadzenie wizji lokalnej pozwala na zapoznanie się z obszarem prac, topografią terenu i jest wstępem do przygotowania koncepcji rozwiązania (dla sieci LAN) oraz pomiarów propagacji fal radiowych (dla sieci WLAN). W przypadku sieci bezprzewodowych pomiary umożliwiają wyznaczenie ilości oraz miejsc instalacji urządzeń sieciowych, zlokalizowanie źródeł zakłóceń czy wyznaczenie obszarów silnie tłumiących sygnał radiowy.

Efektem powyższych prac jest projekt sieci, który zawiera koncepcję rozwiązania, ilość i rodzaj docelowych urządzeń, sposób rozmieszczenia i konfiguracji elementów sieciowych. Etap projektowania prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów SKK SA z wykorzystaniem nowoczesnych i profesjonalnych systemów pomiarowych.

Kolejnym etapem jest instalacja systemu na podstawie specyfikacji projektowej. Urządzenia są montowane i konfigurowane w siedzibie Klienta. Następuje uruchomienie i testowanie systemu, szkolenia administratorów sieci oraz użytkowników kluczowych. Na koniec przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.

Po wdrożeniu firma SKK SA zapewnia wsparcie techniczne oraz usługi utrzymania ciągłości pracy sieci. Oferta każdorazowo jest dopasowywana do potrzeb Klienta. Może to być wsparcie świadczone 8 godzin dziennie w dni robocze lub 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni! Obsługujemy również kontrakty serwisowe producentów.